Supply chain Engineering

Voor performance optimalisatie op logistiek gebied

Wij bieden complete logistieke ontzorging door hoogwaardige en eigentijdse adviezen, waaraan wij desgewenst ook zelf de operationele uitvoering kunnen koppelen.

Vanuit onze specifieke kennis en ervaring brengen wij focus aan daar waar logistiek en financieel doorgaans veel winst te behalen valt, zoals op het gebied van:

ICT

Inkoop

Proces
optimalisatie

Management
informatie

Voorbeelden van onze dienstverlening

 • Stroomlijnen logistieke processen en de borging hiervan
 • Advisering van Quick-wins na analyse van het bedrijfs(onderdeel) en haar logistieke processen
 • Data transformeren tot online/realtime managementinformatie
 • Dashboarding m.b.v. state-of-the-art BI (Business Intelligence)-toepassingen
 • Optimalisatie warehouse-indeling
 • Begeleiding van het logistiek inkoopproces
 • Begeleiding bij implementatie en veranderingstrajecten

Ons team

Stef Mol

Aron Vermeulen

Lorenzo Bas

“Gedreven en passievolle samenwerking”


Enorm gedreven en passievol zijn de eerste woorden die me te binnenschieten als ik terugdenk aan de samenwerkingsperiode met de medewerkers van de BAS groep.
In 2018 heeft BAS logistics een onderzoek uitgevoerd om Thetford te ondersteunen bij de vraag of de logistieke warehousing activiteiten (opslag) te gaan in- of outsourcen. Onderdeel van dit onderzoek was om integrale verbeteringen aan te dragen voor het gehele order to cash proces. De werkwijze en de klantgerichte aanpak van de firma BAS hebben mij enorm aangesproken. Ook zijn ze in staat geweest om in een relatief korte tijd de organisatie te doorgronden en eigen te maken. Daarnaast lukte het de consultants om medewerkers te enthousiasmeren die in de eerste instantie het belang van het onderzoek niet inzagen. Tot slot is er een advies aangedragen waarmee Thetford de komende jaren vooruit kan.

Rick Rijsdijk
Supply Chain Manager

Thetford Case

Middels interviews met de hoofdrol spelers van alle processen Identificeren en in kaart brengen  van de huidige hoofdprocessen.

Hierbij zijn schematische  weergaves gemaakt waarin de klant enerzijds haar processen herkent en anderzijds de processen plat geslagen worden tot de kern.

Hierbij rekening houdend met alle systeemmutaties, overige registratiemomenten, documentstromen en meetpunten.

Samen met de klant een SWOT analyse toegepast op de in kaart gebrachte processen.

Het middels nieuwe schematische weergaves  aangepaste of nieuwe processen gemodelleerd waarbij Sterktes en kansen worden benut en zwaktes en bedreigingen worden geminimaliseerd.

Aanbevelingen in staps gewijze  aanpak weggezet waarbij een migratie naar nieuwe situatie kan worden aangepakt.

Hierbij rekening houdend met inzet resources, budget en procesbelasting.

Oa software aanpassingen, procescontroles en integraties zijn als aanbevelingen aangebracht.

Onze kernwaarden

 • Betrouwbaar
 • Laagdrempelig
 • No-nonsense
 • Effectief
 • Praktijkgericht

Meer informatie? Neem contact met ons op.

Contactpersoon


Lorenzo Bas

CEO Bas Group

076 5027701

lorenzo@bas.eu