ADR-transport (chemicaliën)

Veilig vervoer van chemicaliën

ADR staat voor ‘Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route’. Ongelukken met gevaarlijke goederen zoals giftige, bijtende, brandbare of ontplofbare stoffen tijdens vervoer komen gelukkig zelden voor. Maar als er een brand, lekkage, explosie of ongeval plaatsvindt, dan ontstaat er ook direct een extreem gevaarlijke situatie voor mens en milieu.

SQAS-gecertificeerd sinds 2000

Transport volgens SQAS-eisen garandeert u dat we veilig en verantwoord omgaan met de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Twee eigen veiligheidsadviseurs zien erop toe dat wij de SQAS-eisen strikt naleven.

We vervoeren alle ADR-goederen, behalve de volgende klassen:

klasse 1: explosieve stoffen
klasse 5.2: organische peroxiden
klasse 6.2: infectueuze stoffen
klasse 7: radioactieve stoffen

Gediplomeerde ADR-specialisten

Al onze chauffeurs hebben een geldig ADR-diploma en we hebben twee gediplomeerde veiligheidsadviseurs. De planners en warehousemedewerkers worden door de veiligheidsadviseurs regelmatig getraind in het omgaan met chemicaliën en hoe te handelen bij calamiteiten. Samenladingsverboden, tunnelcoderingen, span- en stuweisen. Alles komt aan bod.

Uniek driver+ programma voor onze chauffeurs

Het doel van ons programma Driver+ is u te verzekeren dat goederen veilig en op tijd aankomen. Via rijstijlanalyses stimuleren we chauffeurs efficiënter te rijden. Hierdoor kunt u rekenen op een uitstekende leverbetrouwbaarheid.

Driver+

ADR-transport met veilige vloot

Overeenkomstig de wet- en regelgeving, hebben onze (geconditioneerde) vrachtwagens elk een ADR-set aan boord. De set bestaat o.a. uit:

  • beschermende veiligheidskleding
  • absorptie-, afdichtings- en graafmateriaal
  • afzetkegels en zwaailampen.

De ADR-set wordt jaarlijks gekeurd. Verder geven ADR-borden op vrachtauto’s aan welke lading aan boord is. Hulpdiensten weten dan bij calamiteiten direct welke materialen ze moeten inzetten.

Samenladingsverboden en gezekerde lading

Bepaalde ADR-klassen moeten verplicht gescheiden blijven. Deze goederen worden tijdens crossdock in ons warehouse in aparte ADR-bunkers geplaatst. Ons plansysteem is zo ingericht dat samenlading van deze combinaties wordt geweigerd.

Bereken de prijs voor uw transport

Online rekentool
reacties binnen 30 minuten op werkdagen