Consumentenartikelen

Een heel scala aan producten valt onder de noemer consumentenartikelen. In feite zijn dit alle artikelen die u als consument gebruikt of zou kunnen gebruiken. Net zoals de onder security, voedingsmiddelen, dierenvoeding en chemicaliën genoemde goederen, betreffen dit – vanwege het feit dat het de consument en dus de mens persoonlijk betreft – zonder uitzondering artikelen die extra aandacht van ons verdienen. Veiligheid en behoud van de kwaliteit van het product staat bij ons, als partij die deze goederen vervoert en/of in opslag heeft, dan ook op nummer één. Goed voor u om te weten dat wij in dit kader uiteraard beschikken over alle relevante beleidsuitgangspunten, procedures en kennis van wet- en regelgeving. De aanwezigheid en toepassing ervan worden vanzelfsprekend periodiek door middel van interne en externe controles getoetst. Naast al onze specifieke vergunningen en certificeringen, is de ISO-9001 2015 certificering de meest belangrijke in dit kader. Deze certificering is namelijk een bevestiging van het algehele, hoge niveau van ons kwaliteitsmanagementsysteem.

Bereken de prijs voor uw transport

Online rekentool
reacties binnen 30 minuten op werkdagen