Certificaten

Als middelgrote logistiek dienstverlener is een voorspelbare en stabiele kwaliteit een van onze belangrijkste speerpunten. De kern van ons kwaliteitsbeleid is dat kwaliteit van ons allemaal is. Iedere medewerker is betrokken bij en verantwoordelijk voor de continue verbeterprocessen binnen zijn werkgebied. De volgende kwaliteitskeurmerken, -certificaten en convenanten dragen bij aan veilige, betrouwbare, logistieke prestaties.

SQAS

Werken volgens de SQAS-kwaliteitsnorm (Safety and Quality Assessment Systems) garandeert dat wij uw chemische goederen en gevaarlijke stoffen goed, veilig en milieubewust crossdocken en transporteren. Onze veiligheidsadviseurs bewaken ons inmiddels hoge SQAS-niveau; onze chauffeurs hebben elk een ADR-diploma. CEFIC-leden kunnen onze beoordelingsresultaten online inzien.

Download hier het certificaat.

SQAS

Transport in accordance with SQAS requirements guarantees you that we store and transport hazardous substances in a way that is both safe and responsible. Two Bas safety officers ensure that we strictly observe all SQAS requirements.

Download certificate.

AEO

Als internationale onderneming hebben wij van de douane een gecombineerde AEO-vergunning Douanevereenvoudigingen/Veiligheid ontvangen. In 2015 beoordeelde de douane ons nieuwe logistiek centrum in Etten-Leur als “bovengemiddeld goed”. Met de status van Authorised Economic Operator (AEO) profiteren we van voordelen in het internationale handelsverkeer: o.a. minder fysieke en documentcontroles, voorrang bij controles en minder oponthoud bij grenzen.

Download hier het certificaat.

AEO

As an international company, we have been issued with a combined AEO customs simplification/safety licence by Dutch Customs and Excise. In 2015, Dutch Customs and Excise assessed our new logistics centre in Etten-Leur as “above average”. Armed with the status of Authorised Economic Operator (AEO), we profit from a number of international-trade-related advantages. These include fewer physical and document checks, priority during checks and fewer delays at borders.

Download certificate.

ISO 9001:2015

De kwaliteitsnorm ISO 9001:2015 geeft aan dat u erop kunt vertrouwen dat wij:
– weten wat uw eisen en verwachtingen zijn;
– mensen en middelen inzetten om hieraan te voldoen;
– onze diensten op de afgesproken wijze aan u leveren;
– continu controleren of en waar verbeteringen nodig zijn.

Download hier het certificaat.

ISO 9001:2015

Our compliance with quality standard ISO 9001:2015 means that you can rely on us to:
know what your requirements and expectations are;
– deploy people and resources to meet your requirements and expectations;
– deliver our services to you as agreed;
– continually check whether and where improvements are necessary.

Download certificate.

TAPA

Ons TAPA TSR 1- en 3-certificaat (Transported Asset Protection Association) toont aan dat wij als professionele, betrouwbare schakel in de supply chain onze processen voor de bescherming van hoogwaardige goederen op orde hebben. Trucking Security Requirements (TSR) richten zich o.a. op: screeningsprocessen, keuring transportmiddelen, voortgangscontroles ritten en scholing

Download hier het certificaat.

TAPA

Our TAPA TSR 1 and 3 certificate (Transported Asset Protection Association) shows that Bas, as a professional and reliable link in the supply chain, has good processes in place to protect high-quality goods. Trucking Security Requirements (TSR) focus on the following, amongst other things: screening processes, vehicle inspections and progress checks on journeys and training.

Download certificate.