"Kan niet, bestaat niet!"

Lorenzo Bas CEO | Bas Group BV

Strategie en missie

“Wij maken uw logistiek onze hoofdzaak!”

Onze missie

Onze missie is kort en krachtig:
Het volledig ontzorgen van onze relaties op logistiek gebied.

Onze visie

In deze snel veranderende wereld willen wij ons ontwikkelen tot een kwalitatief hoogwaardige, uiterst betrouwbare en zeer innovatieve partner voor het (groot)-Midden en  Klein Bedrijf (MKB) op logistiek gebied in de breedste zin des woords. Wij willen alle zorgen omtrent de “supply chain” uit handen nemen. Wij streven hierbij doorlopend naar duurzame oplossingen, die ten goede komen van onze klanten, de mens en het milieu.

Onze strategie

Doelgroep
Wij streven niet naar klanten, maar naar relaties. Wederkerigheid en een langdurige relatie met bedrijven, die zich bij ons thuis voelen, is hierbij een speerpunt. Wij focussen ons hierbij primair op het groot-MKB, zonder hierbij op voorhand bedrijven uit te sluiten. Wij onderscheiden ons door ons toe te leggen op goederen die extra aandacht nodig hebben zoals chemicaliën, consumenten elektronica, food & feed.

Regio
Wij focussen ons op onze positie als allround logistiek dienstverlener met een aantrekkelijke thuismarkt positie in het geografisch perfect gelegen West-Brabant. Deze thuismarkt vormt de denkbeeldige driehoek Rotterdam-Antwerpen-Eindhoven. Tot onze thuismarkt mogen ook de Benelux, Italië en Noord-Frankrijk – gebieden waarvan wij reeds vanaf de oprichting actief zijn – gerekend worden. Daarnaast zijn wij door middel van onze strategische partners en lokale netwerken, blijvend onder onze regie, in alle andere landen van Europa meer dan goed vertegenwoordigd.

Disciplines
Onze allround logistieke dienstverlening bestaat uit de volgende componenten:

  • Transport
  • Forwarding
  • Distributie
  • Warehousing
  • Fulfilment

Partners
Het gezegde ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’ brengen wij dagelijks in praktijk. De invulling van bovenstaande disciplines realiseren wij grotendeels met ons eigen, uitgebreide en schone wagenpark vanuit onze drie Europese (Etten-Leur, Cambiago, Bratislava) vestigingen. Echter, daar waar gewenst of noodzakelijk werken we ook samen met (logistieke) partners met wie wij een langdurige, zorgvuldig opgebouwde relatie hebben en die vanuit dezelfde kernwaarden en processen denken en werken.

Kwaliteit en duurzaamheid
Een belangrijke strategische prioriteit tot slot ligt bij het hebben en houden van alle relevante certificeringen. Het doorlopend voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen in onze branche en de daarbij behorende processen, zijn voor ons een vanzelfsprekendheid. Daarnaast streven wij naar duurzame logistieke oplossingen, zoals het vervoer per spoor, waardoor wij een bewuste bijdrage leveren aan een schoner milieu. Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat overigens veel verder; wij streven in ons MVO-beleid dan ook vanuit het hart naar zorg voor de wereld om ons heen.

Onze kernwaarden

Klantgericht
Onderzoeken van wensen en behoeften van klanten en hiernaar handelen. De klant centraal stellen zonder het eigen zakelijk belang tekort te doen.

Kwaliteitsgericht
Hoge eisen stellen aan de kwaliteit van het eigen werk. Taken zorgvuldig, betrouwbaar en aandachtig uitvoeren om fouten te voorkomen, met continue oog voor verbetering en innovatie.

Ondernemend
Signaleren van kansen in de markt, zowel voor bestaande als nieuwe producten/diensten, er naar handelen en daarbij verantwoorde risico’s durven nemen.

Samenwerkend
Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat. Samenwerking zoeken en anderen ondersteunen. Tonen van betrokkenheid met het gezamenlijk doel en daar naar handelen. Informatie en kennis met anderen delen.

Duurzaam
Een duurzame, langdurige relatie streeft duurzaam resultaat na. Dit is meer dan alleen resultaat. Het houdt rekening met het geheel, met fundamentele waarden zoals respect, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Duurzaamheid betekent ook goed zorgen voor de aarde, die we in bruikleen hebben van toekomstige generaties.

 

Neem vrijblijvend contact op

Ga in gesprek met Bas

reacties binnen 30 minuten op werkdagen